Konsulter - Mycket fakta och information om och för Konsulter
Konsulter inom marknadsundersökning

Marknadsundersökningskonsulter

Det finns många typer av marknadsundersökningar och många olika inriktningar på marknadsundersökningskonsulter. Många marknadsundersökningskonsulter genomför olika former av intervjuer per telefon men slumpvist utvalda kunder för att se hur de uppfattar en produkt eller tjänst. En marknadsundersökning kan också vara inriktad på en redan fördefinierad kundgrupp för att se hur de upplever en vara eller tjänst som de använder.

En del marknadsundersökningskonsulter genomför en marknadsanalys och marknadspotential för en viss produkt som ett företag har planer på att lansera eller utveckla.

De största marknadsföringskonsulterna i Sverige är:

  • SCB - 500
  • TNS SIFO - 400
  • The Nielsen Company - 250
  • GFK - 225
  • Universum Communications - 150
  • Medical Radar International - 125